Visitatorer
 
Doktorvejen 2
9940 Læsø

Mobil: 2025 2422

Træffes mandag til fredag kl. 08:00 - 09:00

Visitation
Er en afdækning og en individuel vurdering af en borgers funktionsniveau med henblik på en afgørelse af, om borgeren har behov for og er berettiget til ydelser fra den kommunale døgnpleje eller private leverandører jævnfør servicelovens §§ 83-86. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal visitator tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Visitatoren kan kontaktes på telefon 2025 2422.

Omsorgstandpleje varetages af tandplejen fra klinikken i Helsehuset, Byrum Hovedgade 56, 9940 Læsø.
Telefon: 9849 1466

Der kan visiteres til:

  • Personlig/praktisk hjælp
  • Kaldeapparat
  • Madservice
  • Omsorgstandpleje
  • Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning
  • Hjælpemidler/boligændringer
  • Ældrebolig/aflastningsbolig