Image

Projekt Tængede huse på Læsø er et samarbejdsprojekt mellem A. P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Slots- og Kulturstyrelse, Augustinusfonden, Ejerforeningen og Læsø Kommune.
Ligeledes har Realdania i høj grad bidraget til projektet gennem tidligere støtte til pilotprojekter, egentlige renoveringsarbejder og etableringen af Læsø Tangbank.

Projektets formål er at sikre det unikke kulturmiljø, som tanghusene på Læsø udgør. Såvel på lokalt, nationalt som internationalt plan er tanghusene på Læsø en helt enestående bygningsarv.

Læsø er det eneste sted i verden, hvor man finder den helt særlige tængetradition med de karakteristiske meter tykke tangtage, som i århundreder har været enerådende på øen. Ålegræsset var tidligere til rådighed i store mængder, men i løbet af 1900-årene blev det umuligt at skaffe tilstrækkeligt brugbart tang til vedligeholdelse og nytængning.  Indtil for nylig har der således hverken været ålegræs, viden om tængning eller håndværkere til stede, som har kunnet holde tængetraditionen i live.
Tangtagene er derfor i truende forfald og forsvinder hurtigere og hurtigere. Mange forskellige initiativer er dog taget gennem de senere år for at sikre tanggårdene. Først og fremmest adgangen til egnet ålegræs på Bogø/Møn og etableringen af Tangbanken i 2009 med støtte fra fonde, private, museet, kommunen m.m. samt en engageret projektorganisation, har fremmet håbet om at redde tangtagene. Det store arbejde med etablering af Tangbanken blev i 2012 belønnet med Europa Nostra Prisen.

De første tre tanghuse blev renoveret i løbet af foråret og sommeren 2016.

Indtil nu - i løbet af 2016, 2017 og 2018 er følgende ejendomme blevet renoveret:

 • Gammel Havnevej 1
 • Alleen 3
 • Danzigmandvej 6 – Uldstuen og Smedjen
 • Hedvigs Hus - færdiggjort
 • Snebærvej 1 - Knøw
 • Snebærvej 1 A - Lille Tanghus
 • Alleen 5
 • Danzigmannvej 2
 • Tanggaarden, Nattergalevej 15
 • Alleen 26, tanggården ”Skoven”
 • Museumsgården

Herudover er Kalines hus blevet færdiggjort med nytængning af sydsiden.

Inden projektet gik i gang er Andrines hus, Alleen 1 blevet tænget med støtte fra Slots- og kulturstyrelsen ligesom Kalines hus, Tangborgvej er blevet delvist istandsat finansieret af ejeren Realdania. Begge støtter også det store projekt.

Projekt Tængede huse på Læsø har naturligvis bred interesse og mange er involverede i samarbejdet.

Vi vil her på siden forsøge at informere om projektets forløb og status.

Du kan finde billeder og tekster, henvisninger og interessante link.

Start i menuen til venstre.

Bevarende lokalplaner

I forbindelse med beslutningerne om, hvilke huse, der tilbydes at modtage tilskud til nyt tangtag, er det naturligvis vigtigt, at ejerne ikke dagen efter arbejdernes færdiggørelse f.eks. river det nye tag af igen og erstatter med glasseret tegl eller andet, ligesom der er andre kendetegn ved ejendommen og bygningslkulturen, der skal fremover skal bevares.

Sådanne restriktioner gælder i forvejen for de fredede ejendomme.

For de ikke-fredede huse skal Kommunalbestyrelsen derfor sikre, at husene får status af bevaringsværdige.
Det sker gennem vedtagelse af en bevarende lokalplan for det enkelte hus.

Disse lokalplner kan læses sammen med øvrige lokalplaner for Læsø på følgende side:

Lokalplaner