Dialogmøde med Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget afholder møde den 10. februar 2020

Udvalget inviterer alle interesserede, som ønsker at drøfte gennerelle spørgsmål inden for udvalgets område, til dialogmøde samme dag kl. 16.00.

Om arrangementet Startdato:
Slutdato:
Klokken: -
Arrangør: Teknik-, og Havne- og Kulturudvalget
Adresse: Mødesalen på Kommunekontoret