Medlemmer

Karsten Nielsen (O)
Bente Faurholt (L)
Tobias B. Johansen (V))

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • indretning af kommunens borgerservice
 • bosætning
 • erhvervs- og turismeudvikling
 • by- og landdistriktsudvikling
 • iværksætterstrategi
 • kommunens deltagelse i Læsø Turist og Erhvervsforening
 • reklamepolitik
 • udlejning af kommunale anlæg og bygninger
 • Ø-samarbejdet
 • venskabsbysamarbejde
 • demokratiudvikling
 • kommunal information
 • Beskæftigelsesrettede opgaver
   

Sekretær: Peter Pietras

 

Kontakt

Peter Pietras
Kommunaldirektør
pep@laesoe.dk